هویت جنسی

هویت جنسی

نارسایی جنسیتی یا اختلال هویت جنسی

folder_openآخرین, هویت جنسی
commentبدون دیدگاه
نارسایی جنسیتی نارسایی جنسیتی چیست؟ نارسایی جنسیتی به احساسات پریشانی و ناراحتی اشاره دارد که یک فرد زمانی تجربه می کند که جنسیت تعیین شده با هویت جنسی او مطابقت نداشته باشد. افرادی که نارسایی جنسیتی را تجربه می‌کنند ممکن…
پنسکشوال

پنسکشوال (pansexual) یا همه جنس گرایی چیست؟

folder_openآخرین, هویت جنسی
commentبدون دیدگاه
پنسکشوال (pansexual) یا همه جنس گرایی شما ممکن است کلمه پنسکشوال یا همه­ جنس گرا را شنیده باشید و در مورد تعریف واقعی آن دچار شک و تردید شده باشید. برای این که به درک درستی از واژه پنسکشوال یا…
آسکشوال

آسکشوال (Asexual) یا بی جنس گرایی چیست؟

folder_openآخرین, هویت جنسی
commentبدون دیدگاه
آسکشوال (Asexual) یا بی جنس گرایی آسکشوال (Asexual) چیست؟ بی جنس گرایی (asexual) عبارت است از عدم تمایل جنسی به دیگران ، یا علاقه کم به فعالیت جنسی. برخی افراد غیرجنسی بودن را گرایش جنسی خود می دانند و برخی…
نان باینری

نان باینری چیست؟

folder_openآخرین, هویت جنسی
comment۲ دیدگاه
نان باینری یا غیر باینری چیست؟ غیر باینری یا نان باینری (Non Binary)   اصطلاح “نان باینری یا غیر باینری” می تواند برای افراد مختلف معنای مختلفی داشته باشد. این کلمه ، برای توصیف کسی استفاده می شود که هویت…
انواع طیف های جنسیتی

انواع طیف های جنسیتی

folder_openآخرین, هویت جنسی
commentبدون دیدگاه
انواع طیف های جنسیتی انواع طیف های جنسیتی در مقاله هویت جنسی در مورد عوامل و یا چگونگی شکل گیری هویت جنسی تا حدودی مطلع گشتیم. برای شناخت بهتر هویت جنسی و یا علل آنها از نظر روانشناختی کلیک کنید.…
اختلال هویت جنسی

اختلال هویت جنسی

folder_openآخرین, هویت جنسی
commentبدون دیدگاه
مقاله اختلال هویت جنسی اختلال هویت جنسی چیست؟ اختلال هویت جنسی در مواردی اتفاق می‌افتد که احساس فرد نسبت به دختر و یا پسر بودن او با جنسیتی که او داراست، ناسازگار باشد. برای مثال: فردی که دارای بدن کاملا…
keyboard_arrow_up